EnglishSvenskaفارسی

نرخهای امروز

مقدار ارزی را که مایل به تبدیل از کرون سوئد به تومان ایران هستید، در کادر بنویسید.
در جدول زیر، نرخ بالاتر به معنی دریافت مقدار بیشتر تومان ایران در انتقال پول میباشد. همچنین توجه فرمایید بعضی از صرافی ها دارای نرخ پله ای میباشد و نرخ حواله به مقدار مبلغ حواله بستگی دارد.

Error connecting to database