EnglishSvenskaفارسی

نرخهای امروز

مقدار ارزی را که مایل به تبدیل از کرون سوئد به تومان ایران هستید، در کادر بنویسید.
در جدول زیر، نرخ بالاتر به معنی دریافت مقدار بیشتر تومان ایران در انتقال پول میباشد. همچنین توجه فرمایید بعضی از صرافی ها دارای نرخ پله ای میباشد و نرخ حواله به مقدار مبلغ حواله بستگی دارد.

نام صرافی بروز رسانی نرخ تبدیل کارمزد نرخ مقایسه ای
البرز 2011-09-191183 تومان 0 کرون 1183 تومان
آشنا 2011-09-190 تومان 0 کرون 0 تومان
دنا 2011-09-190 تومان 0 کرون 0 تومان
فیروز 2011-09-190 تومان 100 کرون 0 تومان
مرکس2011-05-020 تومان 0 کرون 0 تومان
نورفکس2015-07-021183.5 تومان 0 کرون 1183.5 تومان
پارسا 2011-09-19174 تومان 130 کرون 170.52 تومان

نرخ مقایسه ای حواله بر اساس نرخ موجود و هزینه انتقال برای مقداری که مشخص کرده اید، محاسبه شده است.

mainfotohor